Pedagogisch beleidsplan gastouderopvang ´t Speelmaatje

13925820_922995651142404_8637608329913123465_o2016-2017

 

Inleiding

Gastouderopvang 't Speelmaatje neemt de taak als mede opvoeder uiterst serieus. Het gaat tenminste over uw dierbaarste bezit wat u uit handen moet geven. Via deze weg wil ik u er graag meer over vertellen. Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen in een vertrouwde en rustige omgeving. Mede door de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en ze in een veilige leefomgeving onder te brengen kan een kind zich op eigen tempo ontwikkelen tot een uniek persoon.

Als gastouder zijn er strenge regels over het aantal op te vangen kinderen op een dag. Ik mag maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar opvangen. Mijn eigen drie kinderen worden indien ze thuis zijn in de telling meegenomen. Daarnaast worden de zes kinderen weer onderverdeeld:

  • Maximaal 2 kinderen onder de 12 maanden
  • Maximaal 4 kinderen onder de 2 jaar
  • Maximaal 5 kinderen onder de 4 jaar
  • Een eventueel 6e kind mag alleen aanwezig zijn indien het de basisschoolleeftijd betreft van 5 – 13 jaar.

Mijn visie is dat ieder kind uniek is en zich mag ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo. De 3 R's (rust, reinheid en regelmaat) staan in de opvang centraal. Een vertrouwde, veilige en rustige omgeving bied ik de kinderen aan. Het ritme wat het kind van huis uit gewend is wordt indien mogelijk nageleefd, dit gebeurt in overleg met de ouder(s)

Ik stel me graag aan u voor:

Ik ben Sabrina Jansen-Verbeek geboren in 1987 te Fijnaart waar ik opgroeide in een gezin met twee oudere broers. In 2007 ben ik gaan samenwonen en in 2008 getrouwd met Richard Jansen (leraar basisonderwijs). Ik en mijn man wilde altijd al een groot gezin, maar helaas door de zware zwangerschappen bleef het bij drie gezonde knullen van 2010-2012 en 2015. Samen met onze kinderen en (buiten) poes en kater wonen we in een rustige doodlopende straat in Fijnaart.

Al van jongs af aan was ik dol op kleine kinderen, ik speelde graag met jongere vriendjes en vriendinnetjes en ontfermde me als een soort tweede moeder over hun. Toch ben ik niet meteen gaan werken met kinderen, maar heb ik de opleiding gedaan tot verzorgende niveau 3 en uiteindelijk heb ik 2 jaar verpleegkundige niveau 5 gedaan. Na 15 jaar in de ouderen gezondheidszorg gewerkt te hebben en drie schatten van kinderen rijker te zijn begon het steeds meer te kriebelen om een andere tak van zorg te kiezen. Ik had me baan opgezegd en ben er het eerste jaar volledig voor mijn eigen kinderen geweest. Het is fijn om zo intensief betrokken te kunnen zijn bij de ontwikkeling van een kind. De bijzondere momenten van de eerste keer omrollen, de eerste stapjes, kruipen, de eerste keer naar school en het eerste speelafspraak, het zijn zomaar enkele voorbeelden. Het zijn allemaal mijlpalen en ik ben er getuige van geweest. Op dat moment besloot ik om gastouder bij mezelf thuis te worden, want ik wilde ook getuige zijn van mijlpalen bij andere kinderen. De twinkeling in hun ogen die laten zien hoe trots ze zijn als ze weer een ontwikkeling verder zijn. En ik wil ze samen met de ouders ondersteunen om mijlpalen te behalen.

Mijn creativiteit en ervaring als moeder gebruik ik met veel enthousiasme om het uw kinderen naar hun zin te maken. Uiteraard beschik ik over een geldig EHBO voor kinderen diploma en laat ik me indien nodig bijscholen. Verder zal ik mezelf altijd blijven ontwikkelen door het deelnemen aan workshops en cursussen gericht op kinderen en opvoeden.

Groetjes,

Sabrina Jansen-Verbeek

1 Pedagogisch beleidsplan

1.1. Hoe creëer ik een veilige en vertrouwde omgeving: Bij gastouderopvang 't Speelmaatje spelen veiligheid en vertrouwen een belangrijke rol. Mijn doel is een plek creëren waar kinderen met plezier naar toe gaan, en waar ouders met een lach op het gezicht uitgezwaaid worden. Alleen bij een optimaal leefklimaat van vertrouwen en plezier zal een kind zich open stellen om zich te ontwikkelen. Als gastouder en moeder heb ik als voordeel dat er altijd minimaal één speelmaatje aanwezig is op de opvangdag. Ik werk zoveel mogelijk via een vast dag ritme, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Dit geeft de kinderen een prettig en veilig gevoel.

Gastouderopvang wordt gegeven vanuit mijn eigen huis. Het kind komt in een huiselijke omgeving terecht, waarbij het meedraait in mijn eigen gezin. Ik probeer rekening te houden met de regels en ritme die het kind van thuis uit gewend is, maar in de praktijk blijkt al snel dat er soms een andere regel is dan thuis. Mijn ervaring is dat kinderen hier flexibel in zijn en het verschil al snel weten tussen de regels thuis en bij de gastouder. Wel probeer ik vooraf met u te bespreken wat u belangrijk vindt en vanuit daar kunnen we samen kijken of ik dit in de praktijk kan toevoegen.

Voordat de opvang definitief start kan er gebruik gemaakt worden van 2 wen momenten van 2 uur per keer (deze uren worden niet gerekend). Er wordt een vragenlijst ingevuld met vragen over slapen, voeding etc. Op deze manier ben ik goed op de hoogte van uw wensen en het ritme wat uw kind van huis uit gewend is.

Tijdens het afscheid bent u als ouders geheel vrij om op uw eigen manier afscheid te nemen van uw kind, houdt u het liever kort? Of neemt u er liever de tijd voor. Voor beide mogelijkheden is de ruimte. Probeer het afscheid niet langer dan 15 minuten te laten duren, zo wordt het voor uzelf en het kind makkelijker.

1.2 Hygiëne en ruimte: De opvanglocatie voldoet aan alle gestelde eisen van de GGD, Ik waarborg een goede hygiëne, dit vind ik erg belangrijk. De woonkamer heeft witte muren en veel ruimte voor vrij spel. De meubels zijn kindvriendelijk, eenvoudig te reinigen en er is voldoende spelmateriaal aanwezig voor alle leeftijden. Speelgoed wordt regelmatig gewisseld,zodat het uitdagend blijft en nooit saai wordt. Wekelijks wordt het speelgoed gecontroleerd op gebreken en gereinigd. Kinderen die nog slapen doen dit ieder in een aparte ruimte, waarbij het linnengoed naar ieder slaapje verschoont en gewassen wordt. Het ledikant wordt schoongemaakt met Dettol.

1.3 Zelfstandigheid en vertrouwen: Kinderen stimuleren om zich te ontwikkelen is iets waar ik graag aan bijdraag. Wanneer een kind een nieuwe vaardigheid ontdekt ontstaat er een sparkling in de ogen die niet met woorden te omschrijven valt. Elke keer blijft dit weer prachtig om naar te kijken. Een kind leert zelfvertrouwen te ontwikkelen en wordt steeds een stukje zelfstandiger. Bij gastouderopvang 't Speelmaatje probeer ik kinderen telkens weer te prikkelen om nieuwe vaardigheden aan te leren, ieder op zijn eigen niveau en kunnen.

1.4. Sociale ontwikkeling: Wat ik persoonlijk heel belangrijk vindt om mijn eigen kinderen en de gastkinderen mee te geven: “respect” Respect voor jezelf, vindt je iets niet prettig? Laat dit duidelijk en op een correcte manier merken. Respect voor een ander: vindt een ander het niet fijn respecteer dat en stop. Respect voor de omgeving en het materiaal: ga zuinig om met het speelgoed en de meubels. Respect voor dieren: kijk goed naar een dier, zie je dat deze iets niet fijn vindt stop dan. Onze katten worden graag geaaid en gekroeld, maar zijn soms ook graag op zichzelf, dit laten ze merken door weg te lopen en een rustige plek te zoeken. Accepteer dit en laat de katten gaan.

Aandacht en waardering elk kind verdient om zo nu en dan in het middelpunt te staan. Als een kind iets nieuws wilt laten zien, wilt vertellen dan creëren we hier de ruimte voor. Met zijn allen kijken we en luisteren we naar wat het individuele kind te vertellen heeft of wilt laten zien. We geven elkaar ook complimenten en maken samen veel plezier. Samenspelen en samenwerken wordt gestimuleerd, maar merk ik dat een kind behoefte heeft om alleen te zijn, of zijn spel te spelen wordt hier ook ruimte voor geboden. Bij conflicten observeer ik eerst of de kinderen het zelf op kunnen lossen, en hoe dit gebeurt. Wanneer dit niet lukt, zal ik me bij de kinderen aansluiten en ze tips geven hoe ze het de volgende keer het beste op kunnen lossen.

1.5 Emotionele ontwikkeling: Gevoelens van het kind en de ander staan centraal. Bij gastouderopvang 't Speelmaatje vinden we het erg belangrijk dat ieder kind zichzelf durft te zijn, en zich durft te uiten. Bij behoefte wordt er ten alle tijde ruimte gecreëerd om naar de gevoelens van het kind te luisteren en hierover te praten. Een kind mag 100% zichzelf zijn, maar wel waak ik ervoor dat het de grenzen weet. Boos zijn we allemaal weleens, maar een ander pijn doen is niet fijn. Zijn er familiare situaties waardoor uw kind anders kan reageren dan verneem ik dit graag bij de overdracht, zodat ik hier rekening mee kan houden en indien nodig/mogelijk ingespeeld worden.

1.6 Verstandelijke ontwikkeling: Een kind ontwikkeld zich hierin meestal snel. Er wordt voldoende ruimte en tijd aangeboden, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelingen op eigen tempo. Ik heb voldoende uitdagend materiaal wat aansluit op de behoefte en ontwikkeling. Ik bied graag educatieve ontwikkelingen aan, hier heeft niet alleen het oudere kind wat aan, maar zelfs voordat ze naar de basisschool gaan. Ook taal hoort erbij. Liedjes zingen, boekjes lezen, uitleg geven over je handelingen en het praten over thema's en de activiteiten, stimuleert de taalontwikkeling van het kind. Het vergroot de woordenschat.

1.7 Motorische ontwikkeling: Wanneer kinderen zichzelf kunnen zijn en afleiding vinden in het spel zijn ze vaak automatisch bezig met het ontwikkelen van de motoriek. Motoriek kan je onderverdelen in grove motoriek (rennen, springen, fietsen, lopen en klimmen bijvoorbeeld.) of in fijne motoriek (plakken, knippen, rijgen, blokjes stapelen en puzzelen zijn hiervan enkele voorbeelden.) Bij gastouderopvang 't Speelmaatje worden dagelijks educatieve ativiteiten aangeboden waardoor o.a de motorische ontwikkeling gestimuleerd wordt. Hierbij staat centraal dat ieder kind dit op zijn of haar eigen tempo doet.

1.8 Creatieve ontwikkeling: Ik kan zeggen dat we (bijna) dagelijks creatief bezig zijn. Kleuren, plakken, kleien, verven, spelen met gekleurd rijst, het zijn allemaal creatieve activiteiten waarmee kinderen uren zoet zijn. Kinderen kunnen hun creativiteit ook op een andere manier uiten, wat dacht u van een rollenspel, of kosteloos materiaal waar ze hun eigen spel mee maken. Bijvoorbeeld lege flessen. Bewegen op muziek of spelen met doekjes. Kinderen hebben een rijke fantasie en gebruiken deze graag. Bij gastouderopvang 't Speelmaatje “moet” niets en “mag” veel. Heeft een kind geen behoefte om deel te nemen aan een activiteit dan is dat prima.

1.9 Normen en waarden: Sociaal gedrag, eerlijkheid, beleefdheid, wachten op je beurt/elkaar, respect voor jezelf, elkaar en de omgeving.

Bovenstaande normen en waarden worden door de dagelijkse bezigheden gestimuleerd en aangeleerd. Vaak gaat het vanzelf en spelenderwijs. Ik ben me ervan bewust dat ik een voorbeeldfunctie heb als gastouder. Hierdoor zal ik nooit gevaarlijke situaties laten ontstaan of gedrag vertonen wat de gastkinderen ook niet mogen doen. Gedrag wat pijn veroorzaakt of gevaarlijk is wordt bij gastouderopvang 't Speelmaatje niet geaccepteerd.

2 Werkplan

2.1 Wennen: Wanneer een kind voor het eerst bij gastouderopvang 't Speelmaatje zal komen spelen bied ik de mogelijkheid om 2 x 2 uurtjes kosteloos te komen wennen. Dit kan niet alleen voor het kind, maar ook voor u als ouder prettig zijn. Indien gewenst kunnen we afspreken dat u als ouder het eerste uur erbij aanwezig bent. Het kind kan rustig ontdekken en kijken wat er bij gastouderopvang 't Speelmaatje gedaan wordt en hoe er gewerkt wordt.

2.2. Dagindeling: Gastouderopvang 't Speelmaatje werkt volgens een vaste dagindeling. Kinderen hechten hier waarden aan, omdat ze het gevoel krijgen te weten waar ze aan toe zijn. Dit sluit ook aan bij de basisschool waar vaak ook met een vaste dagindeling gewerkt wordt. Soms kan een dagindeling afwijken, maar over het algemeen ziet het er als volgt uit:

7.00 - 8.00 kinderen worden gebracht. Ontbijten eventueel mee. Om 8.00 trekken we de jassen en de schoenen aan om de schoolgaande kinderen weg te brengen.

8.00 - 9.00 schoolgaande kinderen worden lopend, fietsend en bij slecht weer met de auto weggebracht.

9.00 - 10.00 gezamenlijke activiteit.

10.00 - 10.30 eten we fruit met zijn allen.

10.30 - 11.00 zingen we liedjes of lezen we voor uit een boek.

11.00 - 12.00 ruimte om vrij te spelen. Om 12.00 ruimen we het speelgoed op.

12.00 - 13.00 eten we het middageten.

13.00 14.30 gaan de kinderen rusten, slapen of gaan we knutselen.

14.30 - 15.45 oudere kinderen worden uit school gehaald, lopend, met de fiets of bij slecht weer met de auto.

15.45 - 16.00 eten we een gezond tussendoortje.

16.00 - 17.30 ruimte om vrij te spelen om 17.30 ruimen we het speelgoed op.

17.30 - 18.15 eten we de avondmaaltijd.

18.15 - 19.00 kijken we een door mijn gekozen verantwoord kinderprogramma op de televisie.

De dagindeling van baby's kan van bovenstaande afwijken.

2.3 Voeding: Alle etensmomenten vinden plaats aan tafel, zonder achtergrond geluiden als muziek, tv, etc. Bij gastouderopvang 't Speelmaatje zien we het eetmoment als een moment om bij te kletsen en gezellig samen te zijn. Ik ben me ervan bewust dat gezonde voeding belangrijk is voor een kind. Tusendoortjes zijn zoveel mogelijk gezond. In de ochtend krijgen kinderen fruit aangeboden, en in de middag een soepstengel, stukje ontbijtkoek of rijstwafel. Bij de tussendoor momentjes krijgen kinderen sterk verdunde aanmaak limonade of water aangeboden. Bij de lunch en het ontbijt bied ik zuivel aan. Tussen de maaltijden en tussendoortjes door is er altijd ruimte voor thee en/of water.

2.4 Ontwikkelingsgebieden en spelvormen: Er zijn verschillende ontwikkelingsgebieden en spelvormen war ik afwisselend mee aan de slag ga. Door dingen aan te bieden die de interesse van het kind prikkelen kunnen kinderen hun vaardigheden ontdekken en verbeteren. Ik bied juist ook dingen aan waar een kind anders zelf niet voor zou kiezen, vaak pakt dit heel anders uit dan verwacht. Kinderen gaan steeds meer hun grenzen verleggen en krijgen meer zelfvertrouwen naarmate ze nieuwe vaardigheden aanleren.

2.5 Slapen Bij Gastouderopvang 't Speelmaatje ben ik erg gesteld op rustmomenten van de kinderen. De jonge kindjes geven vaak duidelijk aan wanneer er behoefte is aan een rustmoment. Ik volg van jonge baby's hun eigen ritme. De oudere kinderen rusten en/of slapen tussen 12.30 – 14.45 . Mijn streven is om ieder kind in een aparte ruitme te laten slapen, in de meeste gevallen is dit mogelijk. Beddengoed en slaapzakjes zijn aanwezig op locatie en wordt naar ieder slaapje verschoont. Knuffeltjes, een fopspeen en eventuele muziekdoosjes mogen van huis uit meegegeven worden.

2.6 Zindelijkheidstraining: Bij gastouderopvang 't Speelmaatje laat ik het van het kind afhangen of het er al aan toe is, ik ben van mening dat een kind aangeeft er klaar voor te zijn, wanneer het zelf aangeeft. Over het algemeen is dit tussen het 2e en 3e levensjaar, waarbij over het algemeen meisjes eerder zijn dan jongens. Doordat ze meekrijgen dat andere kinderen naar de wc gaan is de kans aanwezig dat ze eerder geïnteresseerd zijn in het plassen op het potje of de wc. Ik speel hier op in door het aan te bieden. Wanneer een kind rond het 3e levensjaar nog weinig interesse heeft voor zindelijkheid zal ik met u in overleg gaan, hoe kunnen we dit aanpakken? De schollen stellen namelijk als eis dat een kind zindelijk is wanneer het naar school gaat.

2.7. Hygiëne: Hygiëne is iets waar ik erg alert op ben. Handen wassen na het buitenspelen, toiletbezoek en voor ieder eetmoment. Kinderen gebruiken hierbij handzeep drogen de handjes af met een witte keukenrol, zodat ze zich bewust worden dat handjes vies kunnen worden. Dagelijks worden de handdoeken, theedoeken en het vaatdoekje verschoont. Het toilet wordt dagelijks grondig gereinigd en ook de ledikantjes en het verschoonkussen worden naar ieder gebruik schoongemaakt met Dettol.

2.8 Feestjes en thema's: Wanneer een kind (of ikzelf) jarig ben wordt er een klein feestje gevierd. Bij gastouderopvang 't Speelmaatje zal die dag in het teken staan van veel gezelligheid met muziek en instrumenten, versiering en echte kaartjes die mogen worden uitgeblazen. Het kind dat jarig is krijgt een cadeautje aangeboden. Als ouder mag je trakteren als je dit vooraf aangeeft, let hierbij aub wel op een gezonde traktatie, bijvoorbeeld een knijpfruit. Als ouder mag u erbij aanwezig zijn om foto's te maken, bent u niet in de gelegenheid dan zorg ik zelf voor een gezond tussendoortje en foto's die ik u achteraf toe zal sturen. Bij gastouderopvang 't Speelmaatje wordt gewerkt met thema's. Koningsdag, kerst, sinterklaas zijn globaal thema's waar aandacht aan besteed wordt, maar er is tussendoor ook ruimte voor thema's zoals; dit ben ik, wat is dit, carnaval en Pasen. Indien mogelijk wordt de opvanglocatie aangepast aan het thema. En ondernemen we leuke activiteiten die aansluiten bij het thema.

2.9 Uitstapjes: Uitstapjes buiten het dorp zullen niet wekelijks voorkomen. Wanneer er een uitstapje op de planning staat zal ik dit aan u vermelden. De kosten voor uitstapjes zijn voor rekening van gastouderopvang 't Speelmaatje. Dagelijks zullen we wel een wandeling maken voor de nodige frisse lucht. Wanneer een kind naast mijn eigen kinderen alleen aanwezig is dan kan het voorkomen dat we een uitstapje maken met de auto. Hiervoor wordt voor de start van de opvang een formulier van ondertekend. Uw kind wordt vervoerd in een passend kinderstoeltje aangepast op de leeftijd en het gewicht van het kind.

2.10 Ziekte: Een groot voordeel van kleinschalige opvang is dat een ziek kind makkelijker opgevangen kan worden. Bij gastouderopvang 't Speelmaatje is een ziek kind welkom mits er geen besmettingsgevaar is, koorts hoger dan 40 graden of er 1 op 1 aandacht nodig is. Een ziek kind heeft vaak behoefte aan een rustig plekje om uit te zieken. Dit kan ik creëren. Ik hoor graag vooraf of dat een kind ziek is of niet, zodat we samen kunnen besluiten of ik de opvang wel of niet aan kan bieden. Wanneer uw kind tijdens ziekte niet kan/mag komen wordt de eerste ziektedag door gefactureerd.

2.11 Coaching: Mezelf ontwikkelen is iets wat ik belangrijk vindt en altijd zal blijven doen. Ik blijf mezelf inlezen in opvoedingskwesties, artikelen over spel en gedrag. Ik ga mezelf inschrijven bij verschillende workshops en cursussen.

2.12 Noodplan: Wanneer er een situatie voordoet waarbij snel gehandeld moet worden heb ik een map waarin alle kindgegevens overzichtelijk staan. Hierin staan ook de telefoonnummers van achterwachten, huisartsen ect. Ook staan alle belangrijke noodnummers en nummer van de kinderen in mijn telefoon die ik altijd bij de hand heb als we onderweg zijn.

3 Diverse

3.1 Plaatsing: Vanaf 6 weken mag een kindje bij gastouderopvang 't Speelmaatje geplaatst worden. Broertjes en zusjes van aanwezige gastkindjes worden met voorrang geplaatst.

3.2. Groepsindeling: Bij gastouderopvang 't Speelmaatje bied ik opvang aan in een verticale groep. Dit wil zeggen dat alle kinderen van 0-13 jaar in één ruimte worden opgevangen. Er mogen maximaal 6 kinderen aanwezig zijn, waaronder mijn eigen drie kinderen. De regels en indeling waar ik me als gastouder aan moet houden heeft u eerder in het pedagogisch beleidsplan kunnen lezen (pag 1.)

3.3 Inrichting en ruimtes: Doordat de opvang plaats vind in mijn woning is er een huiselijke omgeving. Onze achtertuin is niet groot, maar bied voldoende speelmogelijkheden.

3.4 Huisregels: Om alles prettig te laten verlopen heb ik bij gastouderopvang 't Speelmaatje een aantal huisregels opgesteld. Deze vindt u als extra bijlage achter het pedagogisch beleidsplan. En ontvang ik graag getekend terug voordat de opvang start.

3.5 Medicijnen: Deze dien ik alleen toe wanneer er een medicijnverklaring is ondertekend. Dit dient per medicatie te gebeuren. Ik dien geen medicatie toe die het kind nooit eerder toegediend heeft gekregen in verband met de kans op mogelijke allergieën. Ook voor het toedienen van een zetpil dient een medicatieformulier getekend te zijn.

3.6 Kleding: Het is zeer gewenst dat elk kind een tasje kleding bij zich heeft met reserve kleding. Indien gewenst kan er ook een reservesetje bij gastouderopvang 't Speelmaatje gelaten worden. Een ongelukje kan namelijk altijd gebeuren en dan kan ik het kind toch omkleden. Wanneer de kleding vuil is geworden zit de vuile kleding in een apart tasje die aan het eind van de opvangdag mee terug naar huis wordt gegeven. In de maanden oktober – april zou het fijn zijn als het kind slofjes, of huissokken meekrijgt.

3.7 Extra puntjes: – Bij gastouderopvang 't Speelmaatje mag nergens in huis gerookt worden. Tijdens de opvangdagen wordt er ook niet buiten gerookt. - Kinderen mogen niet met zelf meegebracht snoep binnen komen. – In het geval dat een kind de boterham nog niet helemaal opheeft, mag deze verder opgegeten worden aan tafel. – Ik bied vers fruit aan, indien er gebruik gemaakt wordt van potjes voeding en of flesvoeding dan dit gelieve mee te geven – Het wordt gewaardeerd dat u als ouder niet met natte en/of bevuilde schoenen de woonkamer binnenkomt bij het halen en brengen van uw kind. Gelieve de schoenen dan even uit te trekken in de hal. – U dient als ouder te zorgen voor voldoende luiers, het is mogelijk om luiers op locatie weg te leggen en dat ik u inlicht als de voorraad opraakt. – Als u vragen heeft of iets zit u dwars dan verneem ik dit graag.

Contactgegevens

Gastouderopvang 't Speelmaatje is op maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar voor vragen. Informatie etc. U kunt mij bereiken tussen 7.00 – 19.00 uur. Via whatsapp, mail en persoonlijk bericht via facebook ben ik altijd te benaderen voor vragen en informatie. Wanneer ik in de gelegenheid ben zal ik uw vragen beantwoorden en/of telefonisch contact met u opnemen.

Indien u een zeer dringend bericht heeft, alleen in uiterst dringende gevallen, kunt u mij maandag t/m zondag van 7.00 tot 22.00 uur bereiken. Mocht ik niet opnemen spreek dan een voicemail bericht in en ik beluister deze zodra ik in de gelegenheid ben. Indien nodig contact ik u terug. Voor niet dringende zaken kunt u mij ook benaderen via de mail, ik zal uw mail op een rustig moment beantwoorden, zodat ik daar de tijd voor kan nemen.

Adresgegevens:

Gastouderopvang 't Speelmaatje Sabrina Jansen-Verbeek

Populierenstraat 26

4793AV Fijnaart

GSM nummer: 0616954338

Mail adres: sabrinajansen1987@outlook.com

Overige mogelijkheden:

Facebook: www.facebook.com/gastouderopvangspeelmaatje

Website: www.gastouderopvangspeelmaatje.nl